Zaświadczenia płatne wydawane na życzenie pacjenta

 Cena 15 zł:

– zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki dla osób dorosłych

– zaświadczenie o braku przeciwwskazań do testów sprawnościowych (policja, staż pożarna itp.)

– zaświadczenie o przyznanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy czy chorób zawodowych w postępowaniach odszkodowawczych np. PZU

– zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy w tym dla Urzędu Pracy, do pracy za granicą

– zaświadczenie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji w celu uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych

– inne zaświadczenia wydawana na prośbę pacjenta spoza listy badań bezpłatnych

 

Cena 20 zł:

– wpis do pracowniczej książeczki zdrowia

– zaświadczenie dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych

– duplikat zwolnienia lekarskiego