Zaświadczenia płatne wydawane na życzenie pacjenta

          

CENNIK:

Odpis lub wyciąg dokumentacji medycznej – 10 zł     

Zaświadczenie o zdolności do nauki, nauki zawodu – 30 zł

Orzeczenie lekarskie dla celów rentowych ZUS i KRUS – 40 zł

Orzeczenie dla celów sanitarnych z wpisem do książeczki – 30 zł

Kopia dokumentacji medycznej 0,35 zł / stronę

Kopia zaświadczenia ZUS ZLA z potwierdzenie zgodności z oryginałem – – 20 zł

Zaświadczenie dla komercyjnych firm ubezpieczeniowych – epikryza + potwierdzona kopia dokumentacji – 80 zł

 

Porada lekarska prywatna – 100 zł

Badanie EKG bez opisu – 20 zł

Badanie EKG z opisem – 30 zł      

Spirometria z opisem – 50 zł

Badanie usg jamy brzusznej lub tarczycy – 120 zł

Iniekcja dożylna lub domięśniowa w gabinecie zabiegowym – 25 zł

Iniekcja podskórna w ganinecie zabiegowym – 20 zł

Pomiar ciśnienia tętniczego – 5 zł

 

Pacjenci nie zapisani do naszej przychodni, za usługę pobrania krwi wnoszą opłatę 5 zł + koszt badania