DOKUMENTY DO POBRANIA

Lista dokumentów:

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz …


... Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

... Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej ... Położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 


Pozostałe:

 doc1
Wniosek na wypisanie recept

 

doc2
Upoważnienie do odbioru recept lub zleceń

doc4
Oświadczenie o odebraniu recept lub zleceń

doc4
Oświadczenie o sposobie realizacji prawa do odbioru recept lub zleceń

doc5
Rezygnacja