NIEZBĘDNIK PACJENTA

Lista dokumentów:

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz …

... Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

... Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

... Położnej podstawowej opieki zdrowotnej


Pozostałe:


doc1
Wniosek na wypisanie recept

doc2
Upoważnienie do odbioru recept lub zleceń

doc4
Oświadczenie o odebraniu recept lub zleceń

doc4
Oświadczenie o sposobie realizacji prawa do odbioru recept lub zleceń

doc5
Rezygnacja