RODO

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

 

Przychodnia Osiedlowa Rubinkowo informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych w siedzibie Dziewulskiego 12, 87-100 Toruń.

 

Inspektorem danych osobowych jest  kontakt e-mail: InspektorOchronyDanych@przychodnia-rubinkowo.pl

 

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt  c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO do celów wynikających z przepisów prawa należących do zadań przychodni.

 

Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom zewnętrznym, z mocy przepisów prawa.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z przepisów prawa.

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

 

Mają  Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na administratorze danych osobowych.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.

 

 

      Henryk Szwarocki

Administrator Danych Osobowych