e-recepty

Coraz więcej recept w naszej przychodni wystawianych jest jako e-recepta.
Zachęcamy pacjentów do zakładania Internetowych Kont Pacjenta, dzięki którym nie jest już konieczne odbieranie recept w wersji papierowej, ale otrzymywanie ich poprzez sms lub e-mail.
Od 08.01.2020 r. decyzją Ministerstwa Zdrowia lekarz będzie miał obowiązek wystawiania e-recept, a w obiegu nie będzie już tradycyjnych recept papierowych.

www.pacjent.gov.pl

Prosimy też osoby radzące sobie z pracą na komputerze o pomoc starszym członkom swoich rodzin w zakładaniu tych kont. Oczywiście te osoby, które nie będą posiadały Internetowego Konta Pacjenta otrzymają od swojego lekarza wydruk e-recepty.

Dzieci są dopisane do konta tego rodzica, który zgłosił je do ubezpieczenia.

Leki wypisane pacjentowi może wykupić za niego dowolna osoba, która posiada jego PESEL. Możemy też upoważnić najbliższych na swoim koncie. Tam też wpisujemy swoje dane (sms i e-mail, na który e-recepta ma być przesłana).